Räntefria banker


När världens totala materiella ekonomi nått maximal volym, och inte längre kan växa, är ränteekonomi, där pengar i bankers ägo växer av sig själv, inte längre tidsenlig och hållbar.

Enligt Världsnaturfondens rapport "Living Planet Report 2010" utnyttjar idag mänskligheten 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål. (DN 2010-10-13)

Ständig ekonomisk tillväxt av den materiella ekonomin är ekologiskt ohållbart. För att inte säga en omöjlighet. Vad allt talar för står vi inför en krympande reell världsekonomi, och ur ett svenskt perspektiv inför ett kännbart krympande konsumtionsutrymme.

Om volymen pengar fortsätter att växa när den reella ekonomin nått sin maximala volym, och den reella ekonomin i stället för att växa krymper, är det samtidigt penningekonomiskt ohållbart. Det skulle leda till svårkontrollerbar inflation, och potentiellt till allvarlig ekonomisk och social instabilitet i samhället.

Nya regler från 1 januari 2011, som ställer krav på långivare att göra kreditprövning även vid små sms-lån, är ett litet steg bort från det vansinne som ränteekonomin utgör, men den situation vi befinner oss i kräver mer radikala förändringar än så.

1965 grundades JAK Riksförening i Sverige för att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering. De första räntefria lånen lämnades 1969. Verksamheten överfördes 1998 till JAK Medlemsbank.

Den principiella grund JAK Medlemsbanks verksamhet vilar på utgör en hållbar modell för även andra banker att grunda sin verksamhet på.

Jag yrkar

1. att MP verkar för förändring av reglerna för att bedriva bankverksamhet inom Sverige och EU, för en övergång till ett hållbart ekonomiskt system på räntefri grund.


Motion till Miljöpartiets kongress 2011
Eric Westerberg


Referenser:
Larm om överutnyttjade resurser” (DN 2010-10-13)
JAK Medlemsbank

En gammal pappersbit.
En gammal pappersbit.

RSS 2.0