Räntefria studielån

Dagens ränteekonomi kan inte fortsätta på inslagen väg. Ränteekonomin inhyser inte bara skuldfällor som skapar klyftor mellan såväl privatpersoner som nationer, utan utgör också dörren in till den ohållbara överkonsumtion av naturresurser på global nivå som mänskligheten för närvarande ägnar sig åt.

Rådande ekonomiska system behöver kraftigt reformeras. Det sker sannolikt bäst genom en successiv övergång till en räntefri ekonomi. En övergång till att erbjuda studenter räntefria studielån via Centrala studiestödsnämnden CSN är ett av många bra områden att börja med.

Jag yrkar
att MP, som ett steg i övergången till en långsiktigt hållbar räntefri ekonomi, driver införandet av räntefria studielån via CSN.

Motion till Miljöpartiets kongress 2012
Eric Westerberg


Räntefria studielån är en del av en långsiktigt hållbar räntefri ekonomi.

RSS 2.0