Blogga en ny värld

Tack för internet!  Massmedias påverkan på hur vi uppfattar vår värld är fortfarande monumental, men i ökande grad byter vi idéer med varandra, våra egna idéer. Tack blogg.se! ...bland annat.

En ny värld. Vi lägger grunden till en ny värld genom att dela våra idéer och drömmar om hur vi alla bättre ska få utrymme och möjligheter att utvecklas till just vad vi KAN utvecklas till. Det finns inget tak på utvecklingen (förutom på ett materiellt plan). Den immateriella utvecklingspotentialen är obegränsad, dvs vad det finns att utforska och vinna i vår interaktion oss människor emellan, och i vår interaktion med annat levande, djur och natur.

Att testa idéer: låta dem växa, omformas och falla sönder om vart annat är en process som leder fram till ögonblick för de stora förändringarna, till avgörande ögonblick då vi kommer att välja att agera annorlunda. Vi drivs av nyfikenhet och vilja att få ut mer av oss själva och vårt sätt att ordna saker omkring oss.

Genom hela vår historia har vårt förhållningssätt till olika saker kontinuerligt förnyats, när så att säga vår magkänsla och uppgraderade förmåga att resonera rationellt har hittat en "ny balans". När förändringar kommer är svårt att säga. De byggs upp över en längre tidsperiod, men när tiden väl är mogen kan de blomma upp i en ganska snabb takt.
 
Funderar du ibland över varför du gör som du gör, lever som du lever? Låt din omgivning ta del av dina funderingar, låt mig ta del av dina tankar! Om du inte bloggar, kommentera en blogg (som denna)!... eller diskutera med dina vänner hur du ser på saker över en kopp kaffe eller te... skriv en dikt eller en sång... för dagbok med kulspetspenna... eller testa din nuvarande värld på annat sätt.

Sannolikt utvecklas dina tankar och uppfattningar mest när de testas i andras sällskap. Bloggandet bjuder in till dialog med andra, medan den kulspetspenneförfattade dagboken inte gör det. Därför har jag hamnat här nu. För att jag tror att vi tillsammans snabbare bygger en skönare värld för oss att leva i. På egen hand kommer jag inte vidare långt, om någonstans alls.

Gå med små steg, le med allt det vackra och njut av friktionen.

Fridens liljor.


RSS 2.0